de l’inrevés…

Escalant en les situacions més estranyes, fins i tot a l’inrevés…i trobem l’amor Escalando en las situaciones más extrañas, incluso al revés…y encontramos el amor