La tècnica de la bici

tecnica-cas

Lo més difícil…és aplicar la tècnica apresa en el seu moment just…però la tècnica ha d’estar ben apresa!
Lo más difícil…es aplicar la técnica aprendida en su momento justo…pero la técnica tiene que estar bien aprendida!