que hi tens dins el cap?

Quan el cap el tens més allà…que aquí!…estem creant
Cuando la cabeza la tienes más allá…que aquí!…estamos creando